Imac 21,5' 2017

iMac 21.5″ MMQA2- NEW 2017 (Hàng chính hãng)

Giá: 26.990.000 VND

Còn hàng

* 3.4GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.8GHz
* 8GB 2400MHz DDR4, 1TB Fusion Drive
* Radeon Pro 560 with 4GB video memory
* Magic Mouse 2, Magic Keyboard – US English
* MacOS Sierra

iMac 21.5‑inch Retina 4K MNDY2- NEW 2017 (Hàng chính hãng)

Giá: 31.790.000 VND

Còn hàng

3.0GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.5GHz
* 8GB 2400MHz DDR4, 1TB Serial ATA @ 5400 rpm
* Radeon Pro 555 with 2GB video memory
* Magic Mouse 2, Magic Keyboard – US English
* MacOS Sierra

iMac 21.5‑inch Retina 4K MNE02- NEW 2017 (Hàng chính hãng)

Giá: 36.790.000 VND

Còn hàng

* 3.4GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.8GHz
* 8GB 2400MHz DDR4, 1TB Fusion Drive
* Radeon Pro 560 with 4GB video memory
* Magic Mouse 2, Magic Keyboard – US English
* MacOS Sierra