Imac 27' 2017

iMac 27‑inch Retina 5K MNED2- NEW 2017 (Hàng chính hãng)

Giá: 54.790.000 VND

Còn hàng

* 3.8GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 4.2GHz
* 8GB 2400MHz DDR4, 2TB Fusion Drive
* Radeon Pro 580 with 8GB video memory
* Magic Mouse 2, Magic Keyboard – US English
* MacOS Sierra

iMac 27‑inch Retina 5K MNEA2- NEW 2017 (Hàng chính hãng)

Giá: 47.190.000 VND

Còn hàng

* 3.5GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 4.1GHz
* 8GB 2400MHz DDR4, 1TB Fusion Drive
* Radeon Pro 575 with 4GB video memory
* Magic Mouse 2, Magic Keyboard – US English
* MacOS Sierra

iMac 27‑inch Retina 5K MNE92- NEW 2017 (Hàng chính hãng)

Giá: 44.190.000 VND

Còn hàng

* 3.4GHz quad-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.8GHz
* 8GB 2400MHz DDR4, 1TB Fusion Drive
* 27-inch (diagonal) Retina 5K display
* Radeon Pro 570 with 4GB of VRAM
* Magic Mouse 2, Magic Keyboard – US English