Iphone 7

iPhone 7 256GB Đỏ (Hàng chính hãng)

Giá: 17.990.000 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD
– Hệ điều hành: iOS 10
– CPU: Apple A10 4 nhân
– RAM: 2 GB, ROM: 32 GB
– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

iPhone 7 128GB Đỏ (Hàng chính hãng)

Giá: 16.449.998 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD
– Hệ điều hành: iOS 10
– CPU: Apple A10 4 nhân
– RAM: 2 GB, ROM: 32 GB
– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

iPhone 7 256GB Đen bóng (Hàng chính hãng)

Giá: 17.489.999 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD
– Hệ điều hành: iOS 10
– CPU: Apple A10 4 nhân
– RAM: 2 GB, ROM: 32 GB
– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

iPhone 7 256GB Bạc (Hàng chính hãng)

Giá: 17.490.000 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD
– Hệ điều hành: iOS 10
– CPU: Apple A10 4 nhân
– RAM: 2 GB, Capacity: 256GB
– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

iPhone 7 256GB Vàng (Hàng chính hãng)

Giá: 17.490.000 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD
– Hệ điều hành: iOS 10
– CPU: Apple A10 4 nhân
– RAM: 2 GB, Capacity: 256GB
– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

iPhone 7 256GB Đen nhám (Hàng chính hãng)

Giá: 17.490.000 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD
– Hệ điều hành: iOS 10
– CPU: Apple A10 4 nhân
– RAM: 2 GB, Capacity: 256GB
– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

iPhone 7 256GB Vàng Hồng (Hàng chính hãng)

Giá: 17.490.000 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD
– Hệ điều hành: iOS 10
– CPU: Apple A10 4 nhân
– RAM: 2 GB, Capacity: 256GB
– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

iPhone 7 32GB Bạc (Hàng chính hãng)

Giá: 13.950.000 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD
– Hệ điều hành: iOS 10
– CPU: Apple A10 4 nhân
– RAM: 2 GB, ROM: 32 GB
– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

iPhone 7 128GB Vàng (Hàng chính hãng)

Giá: 16.450.000 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD
– Hệ điều hành: iOS 10
– CPU: Apple A10 4 nhân
– RAM: 2 GB, ROM: 128 GB
– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

iPhone 7 128GB Vàng Hồng (Hàng chính hãng)

Giá: 16.450.000 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD
– Hệ điều hành: iOS 10
– CPU: Apple A10 4 nhân
– RAM: 2 GB, ROM: 128 GB
– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

iPhone 7 128GB Đen Bóng (Hàng chính hãng)

Giá: 16.450.000 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD
– Hệ điều hành: iOS 10
– CPU: Apple A10 4 nhân
– RAM: 2 GB, Capacity: 128GB
– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

iPhone 7 128GB Vàng (Hàng chính hãng)

Giá: 18.990.000 VND 16.450.000 VND

Còn hàng

– Màn hình: 4.7″, Retina HD

– Hệ điều hành: iOS 10

– CPU: Apple A10 4 nhân

– RAM: 2 GB, ROM: 128 GB

– Camera: 12 MP, Selfie: 7 MP

Trang 1 / 212