Surface book

MICROSOFT SURFACE BOOK CORE I5/RAM8GB/ SSD 256GB

Giá: 40.690.000 VND

Còn hàng

SP chính hãng, nguyên seal nhập khẩu từ Mỹ
CPU Intel Core i5-6300U (2.4Ghz upto 3Ghz, 3MB Cache)/ Ram 8GB/ SSD 256GB/ VGA inter HD graphics (non -GPU)/ Display 13.5″ PixelSense™ Display 3000 x 2000 (267 PPI), 10 point multi-touch/ 2 WC:8.0 megapixel rear, 5.0 megapixel Front/Bluetooth 4.0/ Pen/ Weight 1.647kg/ Windows 10 Pro

MICROSOFT SURFACE BOOK CORE I5/RAM8GB/ SSD 128GB

Giá: 37.990.000 VND

Còn hàng

SP chính hãng, nguyên seal nhập khẩu từ Mỹ
CPU Intel Core i5-6300U (2.4Ghz upto 3Ghz, 4MB Cache)/ Ram 8GB/ SSD 128GB/ VGA inter HD graphics (non-GPU)/ Display 13.5″ PixelSense™ Display 3000 x 2000 (267 PPI), 10 point multi-touch/ 2 WC:8.0 megapixel rear, 5.0 megapixel Front/Bluetooth 4.0/ Pen/ Weight 1.647kg/ Windows 10 Pro

MICROSOFT SURFACE BOOK CORE I7/RAM8GB/ SSD 256GB

Giá: 48.990.000 VND

Còn hàng

SP chính hãng, nguyên seal nhập khẩu từ Mỹ
CPU Intel Core i7-6600U (2.6Ghz upto 3.4Ghz, 4MB Cache)/ Ram 8GB/ SSD 256GB/ VGA NVIDIA GeForce graphics (GPU)/ Display 13.5″ PixelSense™ Display 3000 x 2000 (267 PPI), 10 point multi-touch/ 2 WC:8.0 megapixel rear, 5.0 megapixel Front/Bluetooth 4.0/ Pen/ Weight 1.647kg/ Windows 10 Pro

MICROSOFT SURFACE BOOK CORE I7/RAM16GB/ SSD 512GB

Giá: 61.890.000 VND

Còn hàng

SP chính hãng, nguyên seal nhập khẩu từ Mỹ
CPU Intel Core i7-6600U (2.6Ghz upto 3.4Ghz, 4MB Cache)/ Ram 16GB/ SSD 512GB/ VGA NVIDIA GeForce graphics (GPU)/ Display 13.5″ PixelSense™ Display 3000 x 2000 (267 PPI), 10 point multi-touch/ 2 WC:8.0 megapixel rear, 5.0 megapixel Front/Bluetooth 4.0/ Pen/ Weight 1.647kg/ Windows 10 Pro